Paslaugos

Atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją Lietuvoje, siūlome Jums sutaupyti pasinaudojant mūsų apskaitos tvarkymo paslaugomis.

1. Pirminių dokumentų apdorojimas

pirminių dokumentų surinkimas ir tvarkymas, apskaitymas;
suminė/vienetinė sandėlio apskaita

 

 

2. Ilgalaikis turtas

ilgalaikio turto apskaita, ekspoatacijos aktai, nusidevėjimo suvestinės ir kt.

 

 

3. Darbo užmokestis

darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą. Mokesčių apskaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą.

 

 

4. Buhalterinės ataskaitos vadovui

Metinės finansinės ataskaitos (pelno (nuostolio) ataskaita, balansas, pinigų srautai, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos ir kt.).
Kitos finansinės ataskaitos
Atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitos

 

 

5. Ataskaitų kontrolės institucijoms ruošimas ir pristatymas

mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos ( PVM, gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, avansinio pelno mekesčio ir cialis en ligne kt.)
ketvirtinės SoDros ataskaitos.
kitos pažymos, VMI, SoDros, Statistikos departamento ataskaitos.

 

 

Kitos paslaugos

konsultacijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
įmonių registravimas, pertvarkymas, reorganizavimas;
registravimas PVM mokėtoju;
metinių gyventojų pajamų deklaracijų pildymas;
konsultacijos verslo planų klausimais ir verslo planų rengimas:

verslo planus įmonėms steigti,
verslo planus reikiamai paskolai gauti,
verslo planus įmonės veiklai plėsti, modernizuoti.