D.U.K

Atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją Lietuvoje, siūlome Jums sutaupyti pasinaudojant mūsų apskaitos tvarkymo paslaugomis.

1. Kada reikia uždeklaruoti ir sumokėti PVM (pridėtinės vertės mokestį) Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Už einamąjį mėnesį reikia uždeklaruoti ir sumokėti PVM iki kito mėnesio 25 dienos imtinai.

Jei 25 diena gaunasi savaitgalis arba šventinė diena, tai prievolė uždeklaruoti ir sumokėti PVM persikelia iki artimiausios darbo dienos

 

 

2. Kada reikia sumokėti socialinio draudimo įmokas SoDrai?

Už einamąjį mėnesį socialinio draudimo įmokas už apdraustuosius reikia sumokėti iki kito mėn.

15 dienos imtinai. Jei 15 diena gaunasi savaitgalis arba šventinė diena, tai prievolė uždeklaruoti ir sumokėti socialinio draudimo įmokas persikelia iki artimiausios darbo dienos

 

 

3. Per kiek laiko reikia informuoti sodrą apie naujo darbuotojo priėmimą ir apie atleidimą.

SoDra reikia informuoti vieną dieną prieš įdarbinant darbuotoją apie jo priėmimą, forma 1-SD, o

apie darbuotojo atleidimą reikia informuoti per 3 darbo dienas forma 2-SD.

Šias formas galima rasti www.sodra.lt internetinėje svetainėje.

 

 

4. Kuri kasos pajamų orderio dalis lieka įmonėje, o kurią reikia atiduoti klientui?

Kasos pajamų orderio viršutinė dalis lieka įmonėje, o apatinė dalis atiduodama klientui.

 

 

5. Kokios sąskaitos yra Valstybinės mokesčių inspekcijos? Ir kokie pagrindiniai įmokų kodai?

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

 

Sąskaitos Nr.                               Banko kodas                      Banko pavadinimas

 

LT74 4010 0510 0132 4763        40100                                  AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175       70440                                  AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038        71800                                 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870       74000                                 Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220        21400                                  Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300         73000                                 „Swedbank“, AB

LT42 7230 0000 0012 0025        72300                                 Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

 

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Internetinė nuoroda į Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinę svetainę

http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391

 

 

Įmokų kodai:

 

Pridetinės vertės mokesčio, pelno mokesčio, aplinkos teršimo mokestis, nekilnmojamojo turto mokestis  – 1001

Gyventojų pajamų mokesčio – 1311

Garantinio fondo mokestis – 1961

Visi įmokų kodai yra nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje

http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai

 

 

6. Kaip sumokėti socialinio draudimo įmokas už apdraustuosius įmonės darbuotojus.

Mokėjimo į Fondo lėšų sąskaitas nurodyme būtina įrašyti šiuos duomenis:

  1. Mokėtojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;
  2. Mokėtojo asmens ar juridinio asmens kodas arba draudėjo kodas;
  3. Įmokos kodas ( soc.draudimo įmoku kodas 252, delspinigių kodas 253);
  4. Įmokos suma skaitmenimis;
  5. Gavėjo pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM;
  6. Gavėjo kodas: 191630223;
  7. Gavėjo sąskaitos numeris: (iš žemiau pateikto sąskaitų sąrašo).

 

Pastaba: Mokant už kitą fizinį ar juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą ir pavardę.

 

Surenkamosios sąskaitos

Valstybinio socialinio draudimo įmokos (įskaitant Fondo administravimo įstaigų administruojamas privalomojo sveikatos draudimo įmokas) ir su jomis susijusios sumos (palūkanos, delspinigiai, baudos) turi būti mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Fondo lėšų sąskaitas, esančias šiuose komerciniuose bankuose:

 

 

Bankas                                                                                               Sąskaitos numeris

 

AB DNB bankas                                                                          LT584010042403495020

AB SEB bankas                                                                           LT337044060007740589

„Swedbank“, AB                                                                          LT777300010129002656

UAB Medicinos bankas                                                             LT167230000000691047

AB „Citadele“ bankas                                                                 LT617290000000691020

Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                          LT757400039089423810

AB Šiaulių bankas                                                                      LT027180300000690001

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje                           LT462140030002632951

 

http://www.sodra.lt/imoka_uz_apdraustuosius